Tuyển dụng - CÔNG TY TNHH TM & DV KỶ NGUYÊN MỚI - KNMREAL

Tuyển dụng - CÔNG TY TNHH TM & DV KỶ NGUYÊN MỚI - KNMREAL

Tuyển dụng - CÔNG TY TNHH TM & DV KỶ NGUYÊN MỚI - KNMREAL

Tuyển dụng - CÔNG TY TNHH TM & DV KỶ NGUYÊN MỚI - KNMREAL

Tuyển dụng - CÔNG TY TNHH TM & DV KỶ NGUYÊN MỚI - KNMREAL
Tuyển dụng - CÔNG TY TNHH TM & DV KỶ NGUYÊN MỚI - KNMREAL
Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Công ty về hoạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh. Chịu trách nhiệm quảng bá, phát triển...
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chủ động đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu của khách hàng. Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng, tổ chức các sự kiện...
ĐỐI TÁC
Hotline tư vấn: 0829639288
Zalo